Als lid van Scouts en Gidsen Beerse ben je verzekerd tijdens en op weg naar scoutsactiviteiten overal ter wereld.

Een jongverkenner breekt zijn pols tijdens Dikke Bertha? Een gids sjot het raam van de buren stuk? Wees gerust: alle leden van Scouts en Gidsen Beerse zijn via de ledenpolis verzekerd voor schade bij lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) tijdens scoutsactiviteiten.

Bij een lichamelijk ongeval en schade aan derden zorgen we als leiding altijd eerst voor de eerste en meest dringende hulp! Hiervoor krijgt elke leiding een EHBO-cursus.

Naar de doktor

Is uw zoon/dochter na een scoutsactiviteit met een letsel thuisgekomen en lijkt het u nodig hier nog mee naar de dokter of spoeddienst te gaan? Laat dan zeker het papieren geneeskundig getuigschrift tijdens de consultatie invullen.

Indien u later bij de apotheker de nodige medicatie en verzorgingsmaterialen gaat halen, vraag dan steeds achter een bvac-attest. Hou alle attesten en andere kastickets goed bij.

De aangifte

Om de aangifte te vervolledigen vult u het digitale aangifteformulier in. Heeft u vragen heeft over het invullen van dit formulier, stuur dan gerust een mailtje naar groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be.

Mail ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp/ weekend) naar Ethias (aangifteLO@ethias.be). Met als bijlage het digitaal ingevulde aangifteformulier en het door de dokter ingevulde en ingescande geneeskundig getuigschrift.