Wat is een scout waard als hij zich niet kan oriënteren of geen goede sjorring kan maken? Onze scoutsgroep hecht veel belang aan technieken. Onder technieken verstaan wij alles wat met sjorren, oriënteren, survival, … te maken heeft.

Daarom dat we sinds 2017 een heel nieuw techniekendossier ontworpen hebben. Een blauwe en een groene versie.

Blauw techniekendossier
De blauwe versie is voor de jonggivers. In dit techniekendossier staan enkel de basistechnieken.
De groene versie is voor de givers. Hierin staat alles van sjorren en knopen tot EHBO, morse en oriëntatie.
Groen techniekendossier